Torzione opruge

Cilindrične vijčane opruge od oble žice sa konstantnim prečnikom.
Uvođenje sile i obtnog momenta nastaje preko krakova na početku i na kraju opruge.
Ove opruge raspolažu sa linearnom karakterističnom linijom obrtnog momenta.
Proizvodnja se odvija po propisim kvaliteta za hladno oblikovane torzione opruge
prema DIN 2194 od nehrđajućeg čelika 1.4310.
Krakovi odgovaraju formi (obliku) 1 i pomjereni su za navedeni ugao.  
Torzione opruge treba da su opterećene u smjeru namotavanja žice.

Schenkelfedern rechts gewickelt

Namotavanje opruga počevši sa desne strane

Schenkelfedern links gewickelt

Namotavanje opruge počevši sa lijeve strane