Tehnologija mlaznica / dizni

Kompetentnost koja Vam koristi!
Cilj HENNLICH-tehnologija mlaznica/dizni je, uvijek izabrati odgovarajući tip za Vas. Glavne mogućnosti primjene su u industriji čelika i hemijskoj industriji, tehnologiji zaštite životne sredine i tehnologiji površinske obrade, industriji papira, drveta, cementa, elektronike, pića i prehrambenoj industriji, kao i opštoj mašinskoj proizvodnji, ...

Sinner-ov krug prikazuje interakciju (usklađenost) četiri glavna faktora za uspješno čišćenje 
Sl. 1: Sinner-ov krug sa ravnomjernim učešćem faktora temperature, vremena, hemije i mehanike

Abb. 2: Lechler mlaznice/dizne i rotacioni čistač posjeduju visok mehaničk učinak čišćenja. Time se reducira učešće drugih faktora kao i troškova koji iz njih proizilaze.

Četiri glavna faktora Sinner-ovog kruga: hemija (izbor i koncentracija sredstava za čišćenje); mehanika (rastvaranje prljavštine pomoću pritiska ili trenja); temperatura (pri kojoj se dešava čišćenje); vrijeme (trajnost kompletnog procesa čišćenja).

Udio pojedinih faktora na kompletno čišćenje može da varira sve dok ukupan zbir ne bude 100 %. Iz toga proizilaze značajni potencijali uštede.
Tako se može reducirati potrošnja sredstava za čišćenje i trajanje samog čišćenja preko intenziviranja mehaničkog čišćenja. Faktor mehanika zauzima veliki dio u Sinner-ovom krugu, dok drugi faktori mogu biti manji. Smanjenje troškova preko efikasne metode čišćenja!

Rado ćemo Vam pružiti savjet i podršku - telefonom ili direktno na licu mjesta
Naši vanjski saradnici su Vam savjetodavno i praktično na raspolaganju.