Impresum

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.Sarajevo

Hiseta br. 15
71000 Sarajevo - Centar

Tel.: +387 (0)33 451 439
Fax: +387 (0)33 451 439
E-Pošta: info@hennlich.ba

Matični broj: 65-01-0438-18
JIB: 4202528390001
Banka: Raiffeisenbank Sarajevo
Račun u KM:
Devizni račun: