Impresum

HENNLICH d.o.o.Sarajevo

(Avaz Business Center)
Džemala Bijedića 185/11
71210 Ilidža - Sarajevo

Tel.: +387 (0)33 451 439
Fax: +387 (0)33 451 439
E-Pošta: info@hennlich.ba

Matični broj: 65-01-0159-14
JIB: 4201955760000
Banka: Raiffeisenbank Sarajevo
Račun u KM: 1610000112010082
Devizni račun: