Potisne opruge

Cilindrične spiralne opruge sa okruglom žicom sa konstantnim prečnikom.
Razmak između navoja (namotaja) je duž kompletne opružne ose konstantan, pri čemu su kreirani lijevi i drsni krajnji navoji.
Ove opruge raspolažu sa linearnom karakterističnom linijom.
Proizvodnja se vrši po propisu kvaliteta za hladno oblikovanje potisnih opruga prema DIN 2095.

Druckfedern aus Federstahl

Od kvalitetnog opružnog čelika 1.1200 prema EN 10270-1 SH/DH
standardne dimenzije debljine žice d=0,50 do d=15,00 mm
od d=6,3 djelimično oplemenjena žica od opružnog čelika 1.7102 i sa
neelektrolitički nanesene cinčane prevlake Delta Tone srebro

Druckfedern aus Edelstahl

Žica od nehrđajuća opružnog čelika 1.4310 prema EN 10270-3
standardne dimenzije debljine žice d=0,20 do d=8,00 mm

Druckfederstränge

U našem standardnom asortimanu nudimo metarske potisne opruge od žice opružnog čelika 1.1200 ili žice nerđajućeg opružnog čelika 1.4310.

Druckfedern Drahtdurchm 1mm (Test)

Od kvalitetnog opružnog čelika 1.1200 prema EN 10270-1 SH/DH
standardne dimenzije debljine žice d=0,50 do d=15,00 mm
od d=6,3 djelimično oplemenjena žica od opružnog čelika 1.7102 i sa
neelektrolitički nanesenom cinčanom prevlakom Delta Tone srebro