Posebna proizvodnja Opružne žice raznih oblika

Tehničke opruge i savijeni komadi su klasični konstruktivni elementi za akumuliranje i pretvaranje energije. Elastične karakteristike opružnih materijala se koriste da bi se ostvarila tako visoka preciznost ponavljanja ditičnog snaga-put odnosa.

Individualno dizajnirani za Vaše potrebe, dobijate posebne proizvode i savijene komade u pojedinačnoj ili serijskoj proizvodnji u dimenzijama koe su Vam potrebne. Osim toga ove proizvode isporučujemo od raznih materijala i u različitoj površinskoj obradi.

Pošaljite nam svoje zahtjeve na našem Download-formularu za potisne, zatezne i torzione opruge ili nam dostavite Vaš detaljni crtež odnosno mustru.