Klizni ležajevi

Drytech-box® Analogni konfigurator

Drytech-box®
analogni konfigurator za iznalaženje najboljih materijala za vašu aplikaciju

News igus

Predstavljamo novitete igus® pro rok 2012

 

iglidur G

Klizni ležajevi za višenamjensku upotrebu
Temperaturno područje: - 40 do 130°C
p•v vrijednost: 0,42

iglidur M250

Klizni ležajevi za opterećenje rubova
temperaturno područje: - 40 do 80°C
p•v vrijednost: 0,12

iglidur P

Cjenovno povoljni klizni ležajevi za visoka opterećenja
temperaturno područje: od - 40 do 130°C
p•v vrijednost: 0,39

iglidur GLW

Klizni ležajevi za višestruku primjenu kod statičkog opterećenja
temperaturno područje: od - 40 do 100°C
p•v vrijednost: 0,30

iglidur J

Klizni ležajevi za primjenu sa niskim koeficijentom trenja
temperaturno područje: - 50 do 90°C
p•v vrijednost: 0,34

iglidur W300

Klizni ležajevi za dugotrajnu primjenu
temperaturno područje: - 40 do 90°C
p•v vrijednost: 0,23

iglidur L250

Klizni ležajevi za rotaciona kretanja
temperaturno područje: od - 40 do 90°C
p•v vrijednost: 0,4

iglidur D

Klizni ležajevi od jeftinog materijala sa dobrom otpornošću na habanje
temperaturno područje: od - 50 do 90°C
p•v vrijednost: 0,27

iglidur X

Klizni ležajevi za primjenu kod visokih temperatura i u hemijskom okruženju
temperaturno područje: - 100 do 250°C
p•v vrijednost: 1,32

iglidur Z

Klizni ležajevi otporni na visoke temperature i ekstremna opterećenja
temperaturno područje: od - 100 do 250°C
p•v vrijednost: 0,84

iglidur V400

Klizni ležajevi za visoke temperature, otporni na vlagu
temperaturno područje: od - 50 do 200°C
p•v vrijednost: 0,5

iglidur UW500

Klizni ležajevi za primjenu pod vodom, kod visokih temperatura, za brza i konstantna kretanja
temperaturno područje: od - 100 do 250°C
p•v vrijednost: 0,35

iglidur H1

Klizni ležajevi za primjenu pod vodom i vlažno okruženje, takođe i za "vrela ispiranja"
temperaturno područje: od - 40 do 200°C
p•v vrijednost: 0,8

iglidur H370

Klizni ležajevi, najprikladniji ležajevi za vlažno okruženje
temperaturno područje: od - 40 do 200°C
p•v vrijednost: 0,74

iglidur H

Klizni ležajevi za vlažno okruženje
temperaturno područje: od - 40 do 200°C
p•v vrijednost: 1,37

iglidur H2

Klizni ležajevi za primjenu kod visokih temperatura do 200 °C
temperaturno područje: od - 40 do 200°C
p•v vrijednost: 0,58

iglidur A500

Klizni ležajevi za primjenu kod veoma visokih temperatura
u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
temperaturno područje: od - 100 do 250°C
p•v vrijednostt: 0,28

iglidur A180

Klizni ležajevi za prehrambenu i farmaceutsku industriju, otpornost na vlagu, FDA odobrenje
temperaturno područje: od - 50 do 90°C
p•v vrijednost: 0,31

iglidur A200

iglidur® A200-proizvodi zadovoljavaju zahtjeve FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

iglidur A290

Klizni ležajevi za primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
tih hod, klizni ležajevi fiziološki besprijekorni
tempreraturno područje: od - 40 do 140°C
p•v vrijednost: 0,23

iglidur Q

Klizni ležajevi za visoka i ekstremna opterećenja, rotaciono kretanje i oscilatornu primjenu
temperaturno područje: od - 40 do 135°C
p•v vrijednost: 0,55

iglidur F

Klizni ležajevi od električno grijanog materijala
temperaturno područje: od - 40 do 140°C
p•v vrijednost: 0,34

iglidur H4

Klizni ležajevi za primjenu u pogonskim gorivima i uljima
temperaturno područje: od - 40 do do 200°C
p•v vrijednost: 0,7

iglidur UW

Klizni ležajevi za podvodnu primjenu
temperaturno područje: od - 50 do 90°C
p•v vrijednost: 0,30

iglidur N54

NOVITET: proizvedeno od 54 % obnovljivih izvora
univerzalna primjena – polovna roba, opšta industrija, industrija namještaja, industrijski dizajn

iglidur Clipslager

Clips-ležaj (sa kopčom) iglidur® specijalno za ležajeve vratila, koji prolaze kroz ploče
temperaturno područje: od - 40 do 80°C
p•v vrijednost: 0,12

iglidur Clips2

za visoka opterećenja, jednostavna montaža zahvaljujući kosom (oborenom) rezu
temperaturno područje: od - 40 do 80°C
p•v vrijednost: 0,12

iglidur Flanschlager

Sa ovim dizajnom, visokoučinkoviti iglidur® ležajevi mogu se postaviti na mjesta gdje su nemogući otvori omotača sa preciznom tolerancijom.
Izbor od raznih materijala.

Polysorb 1

Tanjiraste opruge od plastike
temperaturno područje: od - 50 do 90°C