Pneumatske mlaznice za raspršivanje

Kod pneumatskih mlaznica/dizni za raspršivanje, dovod zraka ili gasa služi dodatnom cijepanju (usitnjavanju) protoka tekućine u fine (sitne) kapi. Ovaj dovod ili takođe miješanje može da se odvija u ili van tijela mlaznice/dizne.

Unutrašnje miješanje trebate preferirati ako se trebaju raspršivati voda ili niskoviskozni mediji odnosno mediji bez prljavštine.
Vanjsko miješanje posebno je prikladno za raspršivanje viskoznih medija ili medija koji su skloni prljanju. Pri tome se konstrukcijski uslovljeno radi sa nižim pritiscima.


Kod pneumatskih mlaznica/dizni za raspršivanje na raspolaganju stoje različite varijante, u zavisnosti od vrste (načina) dovoda tekućine

  • Samousisni (princip usisavanja)
  • Dotok sa visočijeg nivoa tekućine (princip dotoka / tečenja)
  • Dotok tekućine pod pritiskom (princip pritiska)
  • Miješanje medija u ili van dizne
  • Oblici raspršivanja - puni konusni i ravni mlaz
Baureihe 136

Fino (sitno) raspršivanje pomoću zraka ili gasa. Interno i eksterno miješanje medija. Mogući principi pritiska, usisavanja i dovoda (dotoka)

Primjena: vlaženje zraka, hlađenje, raspršivanje viskoznih medija, vlaženje staza (traka), vlaženje robe,.....
Baureihe 166 pn mit Magnetventil

Mlaznica za dva medija serije 136 sa električno upravljanim magnetnim ventilom

Primjena: vlaženje zraka, hlađenje, raspršivanje viskoznih medija, vlaženje staza (traka), vlaženje robe,.....
Baureihe 140

Izuzetno fino raspršivanje u obliku pune kupe. Usisni princip. Unutrašnje miješanje medija. Integrisani regulator.

Primjena: podmazivanje i hlađenje, vlaženje zraka.
Baureihe 150

Mlaznica za dva medija sa tangencijalnim dotokom (strujanjem)

Primjena: hemijska procesna tehnika, hlađenje, raspršivanje viskoznih medija
Baureihe 170

Mlaznica za dva medija sa tangencijalnim dotokom (strujanjem)

Primjena: hlađenje gasa, odsumporavanje dimnih gasova, tretman izduvnih gasova, otprašivanje
Baureihe 176

Pneumatska mlaznica za raspršivanje,

Vanjsko (eksterno) miješanje

Pribor (nema u HAT)

Na zahtjev (upit)