Mlaznice sa mlazom šuplje kupe

Axial Hohlkegeldüsen

0,015 - 10,40 l/min kod 2 bar
60 do 90° ugao mlaza
1/4" do 3/8" prikljućak/preklopna navrtka

Exzenter Hohlkegeldüsen

0,40 - 227 l/min kod 2 bar
45 do 130° ugao mlaza
3/8" do 1 1/2" priključak