Dozirna tehnika

Stanica za pripremu polimera Polyline®

Polymeransetzstation Polyline®

Stanice za pripremu polimera Polyline® od firme sera
Standardizirane ali ipak fleksibilne - potpuno modularni kompletan sistem za pripremu polimera

Standardizirani uređaj za pripremu polimera PolyLine® od firme sera je pripremna stanica kombinovana od jednostavnih, fleksibilnih, ekonomičnih i učinkovitih sistema za pripremu polimera. 
PolyLine® može raditi sa suhim i/ili tečnim polimerima!

Novorazvijeni spremnik osigurava optimalan protok medijuma u toku postupka pravljenja. Tako je osigurano, da je u dozirnoj komori za uzimanje uvijek samo jedan finalni proizvod apsolutno spreman za upotrebu.

Prednosti:

  • Modularni dizajn specifičan za klijenta i namjenu
  • Visokokvalitetni PP-spremnik
  • Homogeno miješanje polimera sa vodom
  • Točna dodavanja vode za optimalnu pripremu rastvora
  • Profibus-DP, Modbus, Ethernet – fleksiblna integracija u centralno upravljanje
  • Beskontaktni ultrazvučni senzor – kontinuirano detekcija nivoa 
  • Obimna paleta pribora
  • Individualno podesiva koncentracija polimera


Polyline® 3-komorni uređaj
Inicijalna koncebtracija 0,05..1% - viskozitet 500 mPas

TipPolyLine® 500PolyLine® 1000PolyLine® 2000PolyLine® 4000PolyLine® 8000
Varijanta

S (čvrsto)
L (tečno)
SL (čvrsto i tečno

S (čvrsto)
L (tečno)
SL (čvrsto i tečno
S (čvrsto)
L (tečno)
SL (čvrsto i tečno
S (čvrsto)
L (tečno)
SL (čvrsto i tečno
S (čvrsto)
L (tečno)
SL (čvrsto i tečno
Težina  ca. (kg)S = 250
L = 230
SL = 270
S = 270
L = 240
SL = 290

S = 300
L = 280
SL = 340

S = 380
L = 360
SL = 410
S = 470
L = 450
SL = 520
Zapremina komore (litar)5001000200040008000
Visina (**) [mm]13501450182023301950
Širina [mm]8401990199029903990
Dubina [mm]5509909909901990
Priključak
uzimanje/preljev
DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25
Priključak
opskrba
DN 15DN 15DN 15DN 20DN 25

(*) u zavisnosti od polimera i vremena zrijevanja
(**) zavisno od izvedbene visine doziranja suhe materije

 

PolyLine® - Flow
Kod 3-komornog uređaja polimer se miješa (rastvara) sa vodom u prvoj komori. U drugoj komori proizvod (rastvor) sazrijeva. Gotov (finalni) rastvor se zatim odvodi preko preljeva u treću komoru iz koje slijedi uzimanje. Zahvaljujući funkcijski optimalno podešenom toku minimalizirano je odvlačenje (razvlaćenje) proizvoda.
PolyLine® - Swing
Spremnik (rezervoar) Pendel-(klatno) uređaja se sastoji od dvije razdvojene komore. U komorama se uzastopno odvija priprema rastvora polimera. Nakon definisanog vremena sazrijevanja rastvor polimera je spreman za uzimanje (upotrebu). Isključeno je odvlačenje (razvlaćenje) proizvoda.
PolyLine® - Doubel
Kod dvospratne varijante komore su postavljene jedna na drugu. Priprema polimera se događa u gornjoj komori. Nakon isteka vremena sazrijevanja konačno sazreli proizvod se ispušta u donju komoru. Zahvaljujući oticanju (toku) sprječeno je odvlačenje (razvlaćenje) proizvoda