Dozirna tehnika

Stanica za pripremu i doziranje flokulacijskih sredstava

Ansetz- und Dosieranlagen für Flockungshilfsmittel

U pripremi vode koriste se sredstva za flokulaciju (taloženje) radi skraćenja trajanja procesa sedimentacije (taloženja). Uz pomoć sredstava za flokulaciju (taloženje) flokuliraju se čestice prljavštine i potom se mogu lakše filtrirati.

Naš Uređaj za pripremu i doziranje pomagala za flokulaciju, Tip sera, koristi se za proizvodnju za to potrebnih polielektrolitskih rastvora.

Isporučujemo kako manuelne (koje rade u šaržnom načinu rada) tako i potpuno automatske uređaje za otopine pomagala za flokulaciju.  Sa svim sistemima se mogu napraviti gotova rješenja za upotrebu ili takođe osnovne otopine, koje se prije doziranja na upotrebnu koncntraciju trebaju razblažiti. 

Uređaji za otapanje se isporučuju kompletno montirani i spojeni kablovima.  Kupac (korisnik) treba još samo da postavi vodove za industrijsku (radnu) vodu (bez čestica prljavštine), naizmjeničnu struju i pneumatske vodove od dozirne pumpe do mjesta za ubrizgavanje.

Isporučujemo:

 • Uređaje sa jednom komorom za otopinu (sadržaj: rezervoar za otopinu do 3.000 litara)
 • Uređaje sa dvije komore za otopinu (sadržaj: rezervoar za otopinu do 2 x 3.000 litara)
 • Uređaje sa tri komore za otopinu (sadržaj: do 5 m³)

Glavne komponente:

 1. Rezervoar

 2. Volumetrični dozirni puž sa lijevkom za punjenje i uređajem za ispiranje

 3. Mješalica (za komoru sa otopinom i komoru za dozrijevanje)

 4. Kontrola nivoa

 5. Ispuštanje i prelijevanje

 6. Aparatura za industrijsku vodu

 7. Dozirna pumpa

 8. Stanica za naknadno razblaživanje

 9. Elektro ormar prilagođen kupcu

Za izradu detaljne ponude Uređaja za doziranje uvijek Vam rado stoje na raspolaganju naši tehničari na pumpentechnik@hennlich.at