O-prstenovi / okrugle vrpce

O-prstenovi imaju veoma težak posao. Zadaci su u rasponu od vakuumskog zaptivanja pa do otpornosti na toplotu, ulja, masti i kiseline, baze i druge agresivne hemikalije.

Izbor prave veličine O-prstena

Izaberite uvijek dimenzije O-prstena sa što je moguće većom debljinom šnjure.
Prednosti u odnosu na tanje šnjure su višestruke:
Bolje zaptivanje zbog većih kontaktnih površina

  • Manje deformisanje
  • Duži vijek trajanja
  • bolja kompenzacija proizvodnih tolerancija metalnih dijelova

Utor - detaljna konstrukcija

Prihvatni utori (žljebovi) za O-prstenove trebaju se izvesti sa pravougaono urezanim (usječenim) ivicama utora (žlijeba).
Jedna kosa ivica do max. 5° je dozvoljena.
Važno je da pritisak medijuma neopmetano djeluje preko kompletnog profila "S".
Zbog toga dužina utora (žlijeba) "L¹" i prorez na pritisnoj strani moraju biti dovoljno veliki.

Zapremina utora (žlijeba) treba biti veća od zapremine O-prstena za ca. 25%, zbog većeg toplotnog širenja materijala O-prstena u odnosu na metal, kao i eventualno mogućeg bubrenja. Da ne bi došlo do stezanja O-prstena kod sklapanja (montaže) metalnih dijelova, vrijednosti ugradnih kosina "c" se ne smiju padati ispod dopuštenih.

Maßliste (nicht für HAT)

Dimenzije na raspolaganju
Posebne dimenzije po upitu

Technik

Izbor prave veličine

Maßliste O-Ringe

Dimenzije na raspolaganju
Posebne dimenzije po upitu

Rundschnüre

Na raspolaganju su svi uobičajeni materijali pa do posebnih kvaliteta u različitim debljinama vrpci (šnjura). Isporuka kao metarska roba.

FEP nahtlos ummantelte O-Ringe

Bešavni, tankoslojni FEP-omotač sa jezgrom od FPM-a ili silkona.
Temperatura primjene -60 °C do +200 °C

Perfluorkautschuk FFKM

O-prstenovi od FFKM (Kalrez®, Perlast®)
-30°C do +310°C