Priprema komprimiranog zraka

Zrak pod pritiskom je komprimirani zrak. Kada se komprimirani zrak "opušta", oslobađa se energija. Oslobođena energija može se koristiti npr. za pokretanje pneumatskih cilindara ili ručne mašine.