Statička kugla za prskanje

Baureihe 527

Za primjenu sa visokim higijenskim zahtjevima. Svi primjenjeni materijali su FDA-sukladni
Preporučeni radni pritisak: 1-3 bar, max. temperatura 200° C!

Primjena: U mljekatrama, farmaceutskoj proizvodnji, proizvodnji hrane i pića.
Baureihe 540/541

Statičke kugle za prskanje sa oštrim punim mlazom i djelimično većim protokom
Preporučeni radni pritisak: 1-3 bar, max. temperatura 200° C!

Primjena: Čišćenje unutrašnjosti rezervoara (spremnika) prečnika do 3 m odnosno 5 m.
Baureihe 591

Najpopularniji dizajn kugle za prskanje za veće protoke. Svi primjenjeni materijali su FDA-sukladni
Preporučeni radni pritisak: 1-3 bar, max. temperatura 200° C!

Primjena: Čišćenje unutrašnjosti rezervoara (spremnika) do 5m prečnika.