Zračne membranske pumpe

Zračne membranske pumpe s potisne pumpe bez curenja za protok (kapacitet) do ca. 51 m³/h.

Pogon se odvija preko suhog, nepodmazanog komprimiranog zraka.

Upravljački ventil za zrak obezbjeđuje da se zračna komora iza membrane naizmjenično napaja sa komprimiranim zrakom. Pri tome se jedna membrana potišće naprijed (=pritisno pomjeranje/hod) a druga se povlači nazad (=usisno pomjeranje/hod).
Specijalna izvedba upravljačkog ventila za zrak obezbjeđuje da se pumpa uvijek pouzdano može pokretati. Dakle ne može doći do nepoželjnog zastoja. Kugle ventila otvaraju i zatvaraju u ritmu hoda membrane.

Za komponente koje dolaze u kontakt sa medijem na raspolaganju stoji veliki broj različitih materijala. Kombinacije materijala prilagođena primjeni omogućuje upotrebu i kod kritičnih transportnih medija.

Princip funkcionisanja: