Zračne membranske pumpe

Pumpe DELLMECO pogonjene komprimiraninim zrakom sa  duplom membranom su amousisne i sigurne u radu na suho. Posebno su pogodne, kod nabavke povoljnih pumpi, za postavljanje u ATEX-području.

Radna sigurnost:
Da bi obezbijedili maksimalnu radnu sigurnost, membranske pumpe možemo isporučivati i sa nadzorom pucanja membrane ili čak sa specijalnim sistemom za zatvaranje komore uključujući nadzorom pucanja membrane.

Naša najprodavanija membranska pumpa je sa PTFE-kućištem, jer je ono otporno na gotovo sve hemikalije.