Pumpe visokog pritiska

U tehnici visokog pritiska surađujemo sa dva vodeća proizvođača Plunger (klipnih) pumpi (Triplex pumpi).
U nižem području kapaciteta surađujemo sa firmom CAT Pumps, a u gornjem području sa firmom URACA Pumpenfabrik.

Možemo realizovati pritiske do 3200 bar!

Hochdruck-Plungerpumpen

CAT max. pritisak: do 690 bar, max. kapacitet: do 284 l/min
URACA max. pritisak: do 3000 bar, max. kapacitet: do 7.600 l/min

Hochdruck-Kolbenpumpen

max. pritisak: do 345 bar
max. kapacitet: do 200 l/min

CAT-Luftbefeuchtung

max. pritisak: do 241 bar
max. kapacitet: do 19 l/min
Pumpa visokog pritiska za male kapacitete (protoke)

Hochdruck-Aggregate

Agregati visokog pritiska specijalno koncipirani za Vas.
Ovdje su neki primjeri primjene.

CAT-Kolbenpumpen

max. pritisak: do 345 bar
max. kapacitet: do 200 l/min