Peristaltičke pumpe

PONNDORF-peristaltičke pumpe su potisne pumpe bez zaptivača i ventila. 
Transportni medij (viskozitet do 35.000 mPas) dolazi u kontakt samo sa unutrašnjom stranom crijeva, a ne sa pokretnim dijelovima pumpe.

Crijeva su dostupna u slijedećim materijalima:
Prirodni kaučuk*, Neoprene, Ponnprene*, Perbunan*, EPDM
(*moguće dobiti sa FDA-certifikatom za primjenu u prehrambenoj industriji)

 

 

 

 

Trockenläufer

samousisna, sigurna u radu na suho
0 - 24.500 l/h, max. 4 bar
nije potrebno punjenje maziva

Pumpe sa podmazivanjem

samousisna, sigurna u radu na suho
0 - 60.000 l/h, max. 15 bar
izvedba visokog pritiska

Die fahrbare Doppelpumpe

Veliki kapacitet - fleksiblna primjena!

P_delta

samousisna, sigurna u radu na suho
specijalna verzija za industriju boja