Direktni sistemi za grijanje

Hemikalije u procesnoj tehnologiji zahtjevaju različite
zahtjeve na hemijsku otpornost primjenjenih materijala.
Prilikom izbora treba se voditi računa kako o fizikalnim procesima
( moguć nastanak kore ) i termičkim graničnim vrijednostima
( površinsko opterećenje ).
Za svaku namjenu nudimo Vam odgovarajuće kompletno rješenje 
uključujući kontrolu nivoa i regulaciju našeg proizvođača Mazurczak
termo procesi.